Wijkplatform

Even voorstellen
Het wijkplatform is een door de gemeente in het leven geroepen platform om een belangrijke rol te spelen in de communicatie tussen bewoners en organisaties in de wijk en werkt daarin samen met de BVS. Ze heeft als ideaal dat bewoners zelf initiatief nemen om van De Schooten een fijne wijk te maken en dat professionele organisaties bewoners serieus nemen en benaderen als gelijkwaardig gesprekspartner. Het wijkplatform maakt zich hard voor een vorm van participatie, die verder reikt dan roepen in de zijlijn. Participatie en liefde moeten echt van twee kanten komen. Het platform is trots op de wijk en wil zich inzetten om het goed samen wonen en leven verder te verbeteren. Dit  vraagt ook iets van andere partners.
Het wijkplatform houdt zicht op wat bewoners belangrijk vinden. Samen met buurtgenoten en professionele instanties werkt het wijkplatform aan punten voor vernieuwing en verbetering. Ze organiseert ontmoetingen (buurtlunch, koffieochtenden, bewonersbijeenkomsten voor buurtparticipatie en recentelijk de Kletstafel.
Op verschillende manieren versterkt het wijkplatform de sociale cohesie en bevordert ze een gezond en prettig woon- en leefklimaat in de wijk. De rol van het wijkplatform is wezenlijk voor wijkgericht werken en bewonersparticipatie en sluit naadloos aan op het gemeentelijk beleid van de gemeente Den Helder.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wijkvertegewoordigers gezocht

Word wijkvertegenwoordiger van bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker”


BVS Bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker” 
Heilig Harn 242 
1785 ST Den Helder 
Website: www.samensterker.info 
Email: info@samensterker.info 
Rekeningnummer: NL28INGB0003738478 
K.v.K. te Alkmaar: 40634021

Scroll to Top