Bestuur

Kantoor Algemeen contact info@samensterker.info
Voorzitter Ed Bouwmeester a.i. voorzitter@samensterker.info
Secretaris Carla Posthuma secretaris@samensterker.info 06-53787938
Penningmeester Gerard Breen penningmeester@samensterker.info
Ledenadministratie Carla Posthuma ledenadministratie@samensterker.info 06-53787938
Afgevaardigde Wijkmanifestatie Kitty v/d Stoop kittysheksenketel.nl
Redactie/Webmaster Jacob Posthuma secretaris@samensterker.info 06-53787938
Verspreiding BVS Nieuwsblad Teun Pranger