Bestuur

Kantoor Algemeen contact info@samensterker.info
Voorzitter Ed Bouwmeester a.i. voorzitter@samensterker.info
Secretaris Carla Posthuma secretaris@samensterker.info 06-53787938
Penningmeester Gerard Breen penningmeester@samensterker.info
Tweede Penningmeester P. van der Boor
Ledenadministratie Carla Posthuma ledenadministratie@samensterker.info 06-53787938
Afgevaardigde Wijkmanifestatie Cees Dekker cg.dekker@quicknet.nl
Redactie/Webmaster Jacob Posthuma secretaris@samensterker.info 06-53787938
Verspreiding clubblad  Teun Pranger