Over BVS

Even voorstellen
De bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker” (BVS) is opgericht in 1976 en is een vereniging voor alle bewoners in de wijk De Schooten. Wij komen op voor de belangen van alle inwoners in de wijk; zowel voor huurders als huiseigenaren. 
Sinds de oprichting werkt de BVS nauw samen met de gemeente en de woningcoöperaties. De BVS heeft een samenwerkingsverband met het wijkplatform (een discussiegroep waarin diverse maatschappelijke organisaties, maar ook de wijkmanager en de wijkagent vertegenwoordigd zijn). 
BVS is initiatiefnemer van de jaarlijkse wijkmanifestatie; deze organiseren we elk jaar in september met als doel een band te scheppen tussen bewoners en kennis te maken met bedrijven en instellingen in de wijk. 

Ons doel
Het realiseren van een veilige en leefbare wijk en deze te behouden voor elke bewoner;  
we zetten ons met name in voor onderwerpen die direct of indirect van invloed zijn op de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Om dit te bereiken hebben we een sterke vereniging nodig, waarvan het  bestuur zich gesteund weet door de inwoners in de wijk.

Waarom lid worden van “Samen Sterker”?
Bij inspraak is naast goede argumenten, de macht van het getal erg belangrijk; één persoon krijgt nou eenmaal minder voor elkaar dan een groep. Daarom is uw lidmaatschap van groot belang; dit maakt ons “SAMEN STERKER”.  Zonder de steun in menskracht kunnen we die inspraak niet realiseren. 
Lid worden van Bewonersbelangenvereniging “Samen Sterker” kan tegen een kleine bijdrage van slechts €7,50 per jaar. Inschrijven kan via het contactformulier op onze website.

Onze werkwijze:
De BVS brengt adviezen uit aan de overheid en diverse instellingen en organisaties die betrokken zijn bij de leefbaarheid in De Schooten.
De BVS is regelmatig in gesprek met allerlei organisaties en met name de gemeente Den Helder om de leefbaarheid in de wijk te bespreken.
De BVS streeft naar samenwerking met alle organisaties in de wijk die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De BVS geeft 2x per jaar een nieuwsblad uit om de leden te informeren over allerlei zaken die van belang zijn om prettig te kunnen wonen en leven in onze wijk.
Tijdens onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse wijkmanifestatie, proberen we in onze stand de doelstellingen van BVS zichtbaar te maken

Wijkvertegewoordigers gezocht

Word wijkvertegenwoordiger van bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker”


BVS Bewonersbelangenvereniging de Schooten “Samen Sterker” 
Heilig Harn 242 
1785 ST Den Helder 
Website: www.samensterker.info 
Email: info@samensterker.info 
Rekeningnummer: NL28INGB0003738478 
K.v.K. te Alkmaar: 40634021

Scroll to Top