maandag, september 25, 2023

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de BVS verplicht jullie mede te delen wat we met jullie gegevens doen, die
jullie bij aanvang van jullie lidmaatschap met ons hebben gedeeld. Dit is zo geregeld in de wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Hieronder is in het kort
beschreven hoe de BVS hiermee omgaat.

Onderstaande eisen zijn letterlijk van de site van het Ministerie van Justitie gekopieerd
(Rijksoverheid). De antwoorden op deze vragen staan gearceerd eronder genoteerd.

Eisen aan privacystatement:

De AVG stelt een aantal eisen aan de transparantie over de verwerking van persoonsgegevens.
Organisaties moeten in hun privacystatement opnemen:

Welke persoonsgegevens zij van u verwerken;
Bij aanvang van het lidmaatschap verwerken wij je gegevens in ons eigen ledenbestand die wordt
opgeslagen op de computer van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze staan niet op een
zogenaamde ‘cloud’ (externe schijf die door de provider wordt aangeboden als extra schijfruimte). Wij
vragen alleen je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als jullie kiezen voor een
automatische incasso, vragen we ook naar je IBAN-nummer en laten we je tekenen voor de
automatische incasso.

Voor welk specifiek doel zij dat doen;
De reden dat wij ook om je adresgegevens vragen is dat bij in gebreke blijven van een betaling en je
niet reageert op onze mailtjes, we je ook een brief kunnen sturen. Je telefoonnummer gebruiken we
voor ad hoc-berichten.

Of zij de gegevens delen of doorverkopen aan andere organisaties en zo ja, aan welke.
Wij delen of verkopen geen gegevens (door) aan andere organisaties. De site is wel openbaar, maar
Socie weer niet. Socie is een app waarop dezelfde gegevens staan als op de site.