Persuitnodiging VVN label

Den Helder eerste stad waar alle wijken zich structureel voor
verkeersveiligheid inzetten
Op 23 maart om 16.00 uur wordt in Den Helder het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt door
Dhr W. J. Makkinga, Landelijk Bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) aan dhr. Harry
Scharloo, voorzitter van Buurtbelang de Schooten. De Schooten is de vierde en laatste wijk
in Den Helder die het buurtlabel ontvangt. Daarmee is Den Helder de eerste stad in
Nederland waar alle wijken een Buurtlabel Veilig Verkeer hebben en zich daarmee
structureel inzetten voor verkeersveiligheid.
In de wijk De Schooten zijn afgelopen tijd meerdere buurtacties gehouden in samenwerking
met vrijwilligers van de VVN-afdeling Den Helder. De acties die zijn georganiseerd waren
sneldheidsmetingen met een lasergun en acties bij scholen in de wijk. Door ondertekening
van de bij het buurtlabel behorende intentieverklaring zegt Buurtbelang de Schooten toe
verkeersveiligheids verhogende acties te gaan houden in de komende jaren.
Het Buurtlabel Veilig Verkeer wordt door VVN toegekend voor een periode van drie jaar.
Hiermee laten bewoners van de betreffende wijk of buurt zien dat zij blijvend werken aan
een verkeersveilige woonomgeving, samen met buurtbewoners en verschillende lokale
organisaties. Woordvoerder José de Jong van VVN: ‘Wij zien dat bewoners zich betrokken
voelen bij hun eigen omgeving en bereid zijn zich in te zetten voor hun buurt. Van de vele
meldingen die er bij ons binnen komen via vvn.nl/participatiepunt geeft bijna 70% van de
melders aan zelf een bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van de gemelde
verkeersonveilige situatie. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt hen graag daarin’.
Afgelopen jaar zijn er ruim 3900 meldingen binnengekomen. De melders hebben met
ondersteuning van VVN totaal 1087 buurtacties uitgevoerd waarbij 2225 burgers zich
vrijwillig hebben ingezet. Voorbeelden van VVN Buurtacties zijn remweg demonstraties,
snelheid meten met kinderen en 30-km stickers plakken op kliko's. Deze stickeractie wordt
het meeste uitgevoerd, om bij zowel buurtbewoners als automobilisten bewustwording te
creëren.
Veilig Verkeer Nederland nodigt u uit om bij de uitreiking aanwezig te zijn, deze vindt plaats
op 23 maart om 16.00 uur in het Multi Functioneel Centrum Boerderij-De Schooten, Gv M. v
Waardenburglaan 22 in Den Helder. Wilt u laten weten als u hierbij wilt zijn of wilt u meer
informatie; neem dan contact met José de Jong, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland, 06
25031715.