Bewoners de Schooten komen in actie

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 01/12/2017
5:30 pm - 6:30 pm

Locatie
De Schooten

Categorieën


Den Helder – Op initiatief van Buurtvereniging de Schooten (BVS) zullen bestuur, bewoners en de wijkagent op zaterdagavond 2 december vrijdagavond 1 december van 17.30 tot 18.30 uur in actie komen op verschillende locaties in de Schooten. Zij zullen weggebruikers attenderen op ongewenst en gevaarlijk verkeersgedrag, snelheidsmetingen met een lasergun en fiets verlichtingscontroles uitvoeren, maar mogelijk ook enquêtes uitvoeren onder diverse buurtbewoners.
De deelnemers zullen zich laten bijstaan door de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland, die op deze dag onder andere de lasergun en reserve fiets lampjes beschikbaar zal stellen. De BVS kan nog veel extra hulp gebruiken en riep eerder al iedereen op die hieraan een bijdrage wil leveren aan te sluiten. Men kan zich op de actiedag vanaf 17.00 uur melden op het kantoor van de wijkvereniging. Ook zal er misschien een ‘Pieten Actie’ worden gehouden, om automobilisten die te snel rijden, op ludieke wijze op hun onacceptabele verkeersgedrag te attenderen.
Als het gaat om de verkeersveiligheid in de wijk, zijn buurt- en burgerinitiatieven van vitaal belang. Het kan gaan om het verlenen van assistentie bij verkeerslessen op de basisschool, of om het creëren en bewaken van een verkeersveilige schoolomgeving, maar bijvoorbeeld ook om hulp bij het oversteken op gevaarlijke voetgangersoversteekplaatsen. Bij al deze activiteiten zijn het steeds weer ouders van kinderen en bewoners in de wijk die hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Niet zelden ontplooien zij, vaak met de steun en support van VVN, hiertoe zelf de nodige initiatieven.
Buurtlabel
De BVS vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor de verkeersveiligheid in de Schooten en streeft ernaar het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ te verwerven. Eerder mochten de overige drie wijken: Stad Binnen de Linie, Nieuw Den Helder en Julianadorp dit label al in ontvangst nemen. Voorwaarde is dat men actief wil werken aan meer verkeersveiligheid in de wijk. Het label wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van drie jaar. Hiermee laat men als buurtvereniging zien dat er blijvend wordt gewerkt aan een verkeersveilige woonomgeving. Uitgangspunt is dat er wordt samengewerkt met buurtbewoners, politie, gemeente en andere lokale organisaties.
Het bezit van het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ betekent niet dat een buurt volkomen veilig is. Wel toont het aan dat er bewust wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid en dat er minimaal één buurtactie per jaar zal worden georganiseerd.