Bezoek twee wethouders aan Huiskamer(project)

Geachte mevrouw Biersteker en mijnheer de Vrij, welkom in onze huiskamer.

Wij, de bewoners van het Heiligharn en de Baljuwstraat, zijn erg blij met deze huiskamer. Dankzij medewerking na lang onderhandelen met diverse instanties is het ons gelukt om deze huiskamer te realiseren. Het is vooral te danken aan de inzet van een 12-tal bewoners, wij noemen ze nu de ambassadeurs, de inzet van Mee & de Wering (en hierbij speciaal Annelies Stins), het convenant  Gemeente – Woningstichting, de huismeester van het Heiligharn en de BVS, dat dit is gerealiseerd. Wij zijn een voorbeeld gebleken in Den Helder voor wat wij doen om de bewoners een plek te geven waar zij bij elkaar komen om te praten, spelletjes te doen of te luisteren naar instanties die wij uitnodigen om hun verhaal te vertellen, B.v. Alzheimer Nederland, GGD, Wijkagent, e.d.

Het zou voor de bewoners van Den Helder fijn zijn als er meer van deze instellingen komen die voor de alleenstaande en eenzame ouderen een plaats vormen waarbij zij bij elkaar komen om gezellig de eenzaamheid te voorkomen.

Na overleggen tussen Woningstichting, BVS en de huismeester is deze ruimte beschikbaar gekomen. Ons eerste idee was beneden in de grote hal. Maar deze was niet geschikt vanwege de kou en tocht.

Er zijn drie belangrijke doelen waar wij naar streven en dat zijn:

  • Gezelligheid met koffie, thee, koekje                     
  • Problemen signaleren en daar wat mee doen (bv. ouderenwerk of GGD inschakelen)
  • Dingen bespreekbaar maken op themamiddagen

Tot op heden prijzen wij ons gelukkig dat wat wij voor ogen hadden, prima is gelukt en iedere dag dat wij open zijn er veelbewoners gebruik van maken.