Algemene ledenvergadering

Er is weer bijna een jaar voorbij hoog tijd voor ons jaarlijkse ledenvergadering. Hieronder vind u de agenda van onze vergadering we hopen dat uw er weer in grote getalen bij bent.

Uitnodiging jaarvergadering 2019

Voor de algemene jaarvergadering van BVS Samen Sterker

Datum:               17 april 2019

Locatie:               Kantoor BVS, Heiligharn 242

Aanvang:           19:30 uur inloop vanaf 19:00 uur.

                            Lift aanwezig

 

AGENDA

1.           Opening door de voorzitter.

2.           Ingekomen stukken en mededelingen.

3.           Vaststellen van de agenda.

4.           Vaststellen notulen van de Algemene jaarvergadering van 28 maart 2018.

5.           Jaarverslag Secretaris 2018

6.           Financieel jaarverslag penningmeester over 2018

7.           Verslag kascontrole commissie

8.           Voorstellen tot dechargeren van het bestuur

9.           Verkiezing kascontrole commissie

10.         Behandeling en vaststellen begroting.  

11          Rondvraag.

12          Sluiting

Koffie staat klaar!

Mw.  C. Posthuma