WhatsApp PreventieApp

WhatsApp is een berichtenservice die gebruikt kan worden door mensen met een smartphone. Voor het gebruik van WhatsApp is naast de smartphone een verbinding nodig met internet en de WhatsApp applicatie. Gebruikers van WhatsApp kunnen onderling berichten versturen. Dit kan individueel maar ook in groepen tot 100 personen.
“Het gebruik van WhatsApp is in 2013 ontstaan in Ede nadat het aantal inbraken explosief was gestegen in een bepaalde wijk. Uit de buurtonderzoeken kwam regelmatig de opmerking van buurtbewoners dat ze wel “iets” gezien hadden maar dat ze dit niet hadden opgemerkt als verdacht. Ook kwam de opmerking dat mensen het “eng” en “spannend” vinden om onbekenden tegemoet te treden. Het gebruik van WhatsApp dat beschreven staat in dit plan van aanpak is een burgerinitiatief en zal ook bij voorkeur door bewoners worden georganiseerd en uitgevoerd. Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte situatie en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging woningovervallen en babbeltrucs.”
Lees meer download hieronder de volledige pdf file of kijk op de website van het wijkplatform
whatsApp-preventieApp-WPsbdl