Project Samenkracht

Onder het moto “ Iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen”

is het ouderwerk bij MEE & de Wering van start gegaan met Samenkracht !

Samenkracht richt zich op het oplossen van vragen van kwetsbare oudere burgers, waardoor zij zelfstandiger door het leven kunnen gaan en (langer) zelfstandig kunnen wonen. Het accent ligt op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk:

– Welke keuzes maak je om in staat te zijn het leven te leiden zoals jij dat wil.

– Wat heb je nodig om je je in het dagelijks leven zelf te kunnen redden met behulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.

– Hoe verbreed je je sociaal netwerk met meer waardevolle relationele contacten met familie, vrienden, buren en anderen.

De gesprekken met de deelnemers worden door specifiek in Samenkracht geschoolde vrijwilligers uitgevoerd. Zij worden daarbij gecoacht door ervaren Sociaal Werkers van Mee & de Wering / WonenPlus.

Deelnemers Samenkracht

Voor deelname aan Samenkracht gelden de volgende criteria:

•65 jaar en ouder

•Ouderen met beperkte hulpbronnen, weinig of geen mantelzorg en een klein of geen eigen sociaal netwerk of een sociaal netwerk waarop zij geen beroep kunnen of willen doen.

•De hulpvraag van de deelnemer kan met ondersteuning vanuit Samenkracht worden opgelost.

Voor het project Samenkracht kunnen deelnemers zich zelf aan melden of door andere verwezen worden. Wellicht komt u via uw organisatie in contact met mensen die behoren tot de genoemde doelgroep.

Denkt u en de betrokkene dat zij baat zouden kunnen hebben bij ondersteuning vanuit het project ‘Samenkracht’? Meld hen dan aan!

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, zullen wij een afspraak maken voor een huisbezoek. Aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken of de betreffende persoon kan deelnemen aan het project.

Wij hopen van harte dat u met ons mee wilt denken en danken u bij voorbaat voor uw hulp.

Wij zien eventuele aanmeldingen van deelnemers met belangstelling tegemoet.

Hebt u vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Annelies Stins- sociaal werker

Contact :

WonenPlus – Mee & de Wering:

Jac.v. Heemskerckstraat 1

tel. 088-0075275

maandag t/m vrijdag van 09-00 uur tot 12.00 uur

of

ouderenadviesdenhelder@dewering.nl

Download hier het originele document om u aan te melden
Informatiebrief Organisaties Samenkracht 2016 Den Helder