Oproep vrijwilligers voor Samenkracht.

mee & de weringOnder het motto: iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen”, van het ouderenwerk van MEE & de Wering willen wij  Samenkracht ouderen  ondersteunen vrijwilliger bij het (weer) nemen van de eigen regie en  te komen tot een steviger sociaal netwerk.

Bij kwetsbare ouderen is, door allerlei omstandigheden, het vangnet vaak klein. Het zou veel betekenen als zij meer een beroep kunnen doen op de omgeving.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bij deze ouderen op bezoek willen gaan. Om samen met de ouderen  te kijken hoe zij meer ondersteunt kunnen worden met hulp uit het eigen netwerk, zoals de buurt, familie/vrienden of anderen zoals  van vrijwilligers.

De Samenkracht vrijwilliger bespreekt samen met hen de thuissituatie en de behoefte aan ondersteuning.

Vindt u het leuk om deze gesprekken aan te gaan om samen  met een oudere hier aan te werken?

Dan zijn wij op zoek naar u !

Wat vragen wij van u?

Goede gespreksvaardigheid, zelfstandig kunnen functioneren, het volgen van een training en werkoverleg,  kunnen omgaan met kwetsbare mensen, privacy kunnen bewaken.

Kortom een sociaal vaardig iemand.

Uiteraard mag u van ons een goede begeleiding verwachten, de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en een vergoeding voor uw onkosten.  Belangstelling?

Neem dan contact op met Annelies Stins , MEE& de Wering

T 088-0075200 of a.stins@dewering.nl