Bestuursverkiezing okt 2015

Verslag extra ingelaste ledenvergadering t.b.v. bestuursverkiezing oktober 2015

Welkom dames en heren op deze bijzondere algemene leden vergadering van de BVS Samen Sterker

Hartelijk welkom de dames Monique Trijsberg journaliste HC en Annelies Stins van de Wering

Hedenavond zijn er maar een paar agenda punten. De belangrijkste zijn het kiezen van een nieuw bestuur.

Ik wil beginnen met de redenen voor deze vergadering

Het afgelopen jaar is de BVS bijna onder uit gegaan door het gebrek aan bestuursleden. De heer P. Kragt heeft om zijn moverende redenen zijn functie neergelegd en de heren Gerard Oukes en Nico van Riessen hebben getracht de zaak draaiende te houden, maar het was zeer moeilijk. Het gevolg was dat er een heleboel zaken zijn blijven liggen.

Er is een achterstand ontstaan in allerlei belangrijke zaken en het was bijna afgelopen met de BVS

Gelukkig zijn er nu toch een drietal leden gevonden , welke de kar willen gaan trekken. Ik stel ze graag aan u voor Links van mij Mevr. Jacqueline Breen-Scholten en rechts van mij dhr. Gerard Breen.

Ik zelf ben Harry Scharloo en durf de verantwoordelijkheid aan om de functie van voorzitter op mij te nemen.

Het is nu aan u of u er mee akkoord gaat dat zij respectievelijk als secretaris en als penningmeester gekozen worden. Ik HS wil de functie van voorzitter op mij nemen

Alvorens over te gaan tot de verkiezing wil ik een agenda punt toevoegen. Door mijn functie indien ik gekozen wordt, moet er een andere kascommissielid gekozen worden

De verkiezing van personen moet eigenlijk schriftelijk gebeuren, maar dit mag natuurlijk ook bij acclamatie gebeuren. Dat wil zeggen, als u er geen bezwaar tegen heeft kunt u goedkeuring hiervoor geven.

Alle drie zijn gekozen met goedkeuring van alle leden