Verslag JOGG Wijkplatform Stad Binnen de Linie

Wijkplatform Stad Binnen de Linie 1-3-2016

Den Helder scoort hoger dan landelijk op jongeren met overgewicht.

1 op de 5 jongeren heeft te kampen met overgewicht. In de leeftijd 10-11 jarigen is dat 1 op de 4. Den Helder scoort hoger dan landelijke cijfers op overgewicht. Gemeente Den Helder vindt het van belang dat dit teruggedrongen wordt en is daarom een JOGG gemeente geworden. Er zijn al 100 andere JOGG gemeenten in Nederland. JOGG is een landelijk initiatief om overgewicht onder jongeren van 0-19 terug te dringen.
Gemeente Den Helder is vanaf januari 2016 een JOGG-gemeente. Gemeente Den Helder gaat zich richten op activiteiten die bijdragen aan meer Jongeren Op Gezond Gewicht. In samenwerking met lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, zorg en welzijn wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd.
Ik mag voor gemeente Den Helder de JOGG-beweging in gang zetten. Op dit moment wordt er besloten in welke wijk de JOGG-aanpak als eerste uitgerold gaat worden. Stad Binnen de Linie heeft een voorkeur, omdat hier de meeste kinderen wonen, er veel scholen buurthuizen en andere eventuele partners te vinden zijn om dit initiatief vorm te geven.
Welke vorm dit krijgt is mede afhankelijk van een aantal factoren:
  • Wat gebeurd er op dit moment al om een gezonde leefstijl te stimuleren
  • Waar ligt er behoefte
Samenwerking en aanfluiting is belangrijk om dit initiatief te laten slagen. Projecten als speeltuinen, ruimtelijke inrichting, en ook de moestuinen voor kinderen zijn voor JOGG kansen omdat dit stimuleert tot een gezonde leefstijl.
Graag vraag ik van u input.
  • Wat gebeurt er zoal aan initiatieven en activiteiten om een gezonde leefomgeving te creëren voor onze jongeren?
  • Waar zou u verbetering in willen zien?
Ik hoop u om één van de bijeenkomsten weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Tanja Ites
JOGG Regisseur